0
0

istekhara kasey kartey hain?? or kia sab hi istekhara kr saktey hain.. yah.. sirf kuch khas log?? or kia hum appney liye bhi khud istekhara kr saktey hain?? asan sa tareekha batin..

0
0

Sab kar saktai hain bahtar yeh hai kai wo masnoon Istikhaara karen jo nimaaz ki kitaabon main mil jaata hai.

Your Answer

Please login first to submit.