0 votes
0 answers
436 views
Namaz m salam ferte waqt kanha per nazre jani chahiye
0 votes
0 answers
846 views
As-salam-Elay-kum 1.jab main namaz parta hoon tu tashadud kay waqt mera jism hilta hain, is ka kiya mainay hain? Mujko kiya karna chiy hain? main...
Showing 2 results